Geschiedenis van 't Kuitje

 

Trailerhelling 't KuitjeZeevisvereniging 't Kuitje bestaat inmiddels alweer 25 jaar en is met een kleine 400 leden een grote vereniging in de noordkop

 

In maart 1986 is de Zeevisvereniging 't Kuitje opgericht.

De aanleiding hiertoe was de snelgroeiende groep bootvissers en vooral de dreigende afsluiting van 
't Kuitje aan de Oostoever. Afsluiting voor het publiek werd gewenst door de Marine, die aansluitend aan 
't Kuitje haar terreinen heeft liggen.

 

 Al sinds vele jaren werden er visbootjes bij 't Kuitje te water gelaten, waar echter totaal geen faciliteiten aanwezig waren. Op initiatief van met name Dhr. P. Tiet, de latere eerste voorzitter van de vereniging, werd er geld ingezameld om een trailerhelling aan te leggen.

 

Met een bijdrage van Fl. 5,00 per schipper, eigen werkzaamheid en de bereidwillige medewerking van 
Rijkswaterstaat werd de eerste trailerhelling aangelegd. 
Een enorme verbetering, er kwam een einde aan het geploeter in de prut. Pas toen afsluiting van 't Kuitje steeds dreigender begon te worden, werd er een bijeenkomst georganiseerd om zich hiertegen te verweren. Deze bijeenkomst werd massaal bijgewoond en men besloot tot de oprichting van een zeevisvereniging: 't Kuitje

De start was veelbelovend, men meldde zich massaal aan als lid en binnen zeer korte tijd had de vereniging enkele honderden leden. De vereniging boekte al snel succes, de dreigende afsluiting van 't Kuitje werd afgewend. 

Door de voortgaande groei van de vereniging was de capaciteit van de trailerhelling al snel onvoldoende en werd besloten een nieuwe bredere helling aan te leggen. 
Dit is de huidige lage trailerhelling, die opnieuw door zelfredzaamheid en hulp van Rijkswaterstaat werd aangelegd. 

Van de leden hebben verreweg de meeste een (vis)boot. 
De vereniging stelt geen eisen aan de boot, evenmin als aan de inrichting. 

Wel adviseert zij haar leden, zowel via het clubblad als ook via georganiseerde avonden over inrichting en veiligheid. 

Inmiddels behoort de vereniging met zo'n 400 leden tot de grotere Zeevisvereniging. 

Wat biedt de vereniging.

Verreweg het belangrijkste wat de vereniging te bieden heeft is de trailerhelling. Indien noodzakelijk is deze breed genoeg voor het behandelen van twee boten tegelijk. 

In het geval dat er zowel uitgaande boten als ingaande boten gebruik van de trailerhelling willen maken heeft de uitgaande boot voorrang.

Er is voldoende parkeergelegenheid voor zowel boot als trailer. Het terrein is niet bewaakt! Leg geen spullen zichtbaar in de auto en neem voldoende maatregelen om diefstal te voorkomen. Er zijn goede sloten verkrijgbaar om de trailer voor diefstal te behoeden. 

Drie keer per jaar verschijnt er een clubblad " 't Kuitje ". Naast alle vereniging activiteiten wordt er aandacht geschonken aan de zeevissport in de ruimste zin des woords. Daarnaast wordt er ruimte geboden aan leden om hun verhaal te doen. 

Leden kunnen gratis kleine advertenties plaatsen in het clubblad. Voorwaarde is dat het zaken betreft die met de zeevissport te maken hebben. De advertentie tekst (eventueel met foto) opsturen naar de redacteur is voldoende. 

De vereniging houdt haar jaarlijkse ledenvergadering in de tweede helft van april. Daarnaast is er een zogenaamde informatieavond in de tweede helft van oktober. Hier worden een of meerdere gasten uitgenodigd om actuele of achtergrond informatie te verstrekken op het gebied van de zeevissport. 

De vereniging organiseert jaarlijks verschillende wedstrijden t.w.: 
een voorjaarswedstrijd, een najaarwedstrijd de zogenaamde snertwedstrijd, hierbij krijgen alle deelnemers 
na afloop een kop snert aangeboden en de gezamenlijke wedstrijden in samenwerking met onze zustervereniging Noordwest9. 

Tweemaal per jaar, in het voor- en najaar wordt er door de vereniging een kotter gereserveerd om te wrakvissen.